NAUTIM Przedsiębiorstwo Hydrotechniczne posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy potwierdzony certyfikatem

PN-N 18001:2004