Firma NAUTIM P.H. świadczy usługi w szerokim zakresie prac podwodnych i hydrotechnicznych.

Prace wykonujemy na terenie całego kraju z użyciem atestowanego sprzętu nukowego oraz maszyn i urządzeń do prac podwodnych.

Firma nasza posiada odpowiednie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych oraz certyfikat zarządzania bezpieczeństwem pracy       PN-N 18001:2004

Hydrotechnika

Wykonujemy prace konserwacyjno-remontowe na obiektach inżynierii morskiej i śródlądowej m.in.:

-naprawy betonów,

-prace spawalnicze,

-wykonywanie odwiertów,przewiertów w technologii bezudarowej wiertnicacmi hydraulicznymi i elektrycznymi,

- montaże i demontaże urządzeń odbojowych nabrzeży,

- deskowania oczepów i prace wykończeniowe,

-pobieranie próbek betonu do analizy,

-konserwacja i naprawy urządzeń mechanicznych na śluzach i jazach.

Prace podwodne

- cięcie i spawanie podwodne,

- betonowanie i naprawy zaprawami cementowymi,

- wiercenia i wklejanie kotew,

- umocnienia dna koszami gabionowymi,

- przewierty podwodne przez konstrukcje żelbetowe dowolnej średnicy,

- demontaże i montaże konstrukcji wodnych,

- inwentaryzacje podwodne z domunentacją foto/video,

- pobieranie bróbek betonu z części podwodnej do analizy,

-czyszczenie części podwodnej konstrukcji morskiej i śródlądowej myjką wysokociśnieniową,

- odmulanie dna,

-czyszczenie dna z pozostałości po budowie,

- badanie  dna z atestem czystości,

- naprawy nieszczelności ścianek stalowych( spawanie nakładek)

- deskowania podwodne z montażem podłóg pod oczepy nabrzeży,

-zakładanie szandorów i naprawy podwodne przy śluzach i jazach

 

NAUTIM Przedsiębiorstwo Hydrotechniczne posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy potwierdzony certyfikatem

PN-N 18001:2004