N A U T I M

PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE

Firma nasza specjalizuje się w realizacji prac podwodnych w szczególności w: 
* przeglądach-inwentaryzacjach podwodnej części budowli hydrotechnicznych,przed i powykonawczych ,
* spawaniu i cięciu podwodnym,
* umacnianiu dna materacami geotekstylnymi i koszami gabionowymi,
* zakładaniu/spawaniu anod galwanicznych,
* zakładaniu powłok antykorozyjnych,
* betonowaniu zamków skrzyń pod wodą,
* uszczelnianiu ścianki szczelnej pod wodą poprzez spawanie blach    stalowych ,
* montażu i demontażu konstrukcji podwodnych,
* przeglądów i sondażów dna z atestem czystości i dokumentacją  fotograficzną,
* pracach konserwacyjno-remontowych przy budowlach inżynierii  wodnej morskiej i śródlądowej,
*badaniach grubości ścianki stalowej  miernikiem bezinwazyjnym,
* wiele innych specjalistycznych prac podwodnych.
*pracach hydrotechnicznych, konserwacyjnych i remontowych urządzeń piętrzących
 
Wszelkie prace podwodne wykonujemy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie  z ustawą o wykonywaniu prac podwodnych z dn.17.10.2003r( Dz.U.z 2003r nr.199,poz.1936)

NAUTIM Przedsiębiorstwo Hydrotechniczne -Marcin Milczewski spełnia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001 potwierdzone certyfikatem nr.1377/2016